Một số chương trình theo ý tưởng học viên mà chúng tôi từng hướng dẫn (một số ít trong số nhiều chương trình)

Lưu ý: mỗi anh em đều có ứng dụng riêng vào công việc  theo ý tưởng riêng (tùy vào đặc trưng công việc chuyên môn, cơ quan, sếp…) nên không không ai giống ai cả. 

vậy nên mới có khoá học này, để giúp anh em tạo ra dc chương trình theo ý tưởng của chính chính mình để phục vụ công việc hiện tại

Không có một phần mềm nào trên đời đáp ứng được sự linh hoạt công việc của anh em cả, trừ khi anh em tự viết ra nó, vì anh em là người hiểu công việc nhất

Shopping Cart