Viết chương trình theo ý tưởng của chính anh em trong 7 ngày để ứng dụng linh hoạt vào công việc

Thực ra học lập trình chỉ khó giai đoạn đầu (lúc anh em chưa biết gì và chưa quen gõ code thôi), còn quen rồi thì mọi thứ rất dễ dàng.

Mới đầu làm quen lập trình cũng khó khăn giống như gian đoạn đầu anh em mình thử một công việc mới (rất nhiều thứ phải học, thậm chí bị chửi vì không biết gì) nhưng khi quen rồi thì công việc đó cũng chả khó nữa.

Còn rất nhiều video demo anh em có thể tham khảo kênh youtube bên mình:

Shopping Cart