pexels-photo-248360-248360.jpg

Ứng Dụng Vào Công Việc

Một số chương trình theo ý tưởng học viên mà chúng tôi từng hướng dẫn (một số ít trong số nhiều chương trình) Lưu ý: mỗi anh em đều có ứng dụng riêng vào công việc  theo ý tưởng riêng (tùy vào đặc trưng công việc chuyên môn, cơ quan, sếp…) nên không không ai […]

Ứng Dụng Vào Công Việc Read More »