Viết Chương trình theo ý tưởng của chính bạn để phục vụ công việc chỉ trong 7 ngày (python kết hợp chatgpt)

Nơi học tập hoàn toàn miễn phí

Anh em có thể xem thêm các video miễn phí từ kênh youtube bên mình (rất nhiều)