Về Giảng Viên

Giảng viên là dân tay ngang, học lập trình khi đã ngoài 30 tuổi, anh ấy có thể hướng dẫn bạn viết bất kỳ phần mềm nào liên quan tới công việc của bạn một cách dễ dàng (Không nhất thiết phải là trong bài giảng).