Tạm biệt với tăng ca

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực xây dựng, chắc hẳn bạn đang chịu áp lực tiến độ rất cao vì vậy bạn thường xuyên phải tăng ca. Vậy nên việc tự động hoá công việc hiện tại là công việc không trước thì sau bạn cũng phải làm. Vậy tại sao bạn không học lập trình để tự động hoá các thao tác lặp đi lặp lại đó và nói không với tăng ca?