Nhóm hỗ trợ zalo, bạn chỉ cần hỏi và 5 phút sau có người trả lời

Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được thêm vào group ZALO lớp học, vướng tới đâu nhắn tin ngay trên group Zalo, 5 phút sau sẽ có người trả lời bạn. Các câu hỏi không nhất thiết là phải nằm trong bài giảng, bạn có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới dự án Python nào bạn đang triển khai, chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời.

PXD

12/16/20235 phút đọc