Nhân 3 lần lương hiện tại chỉ với một thời gian học lập trình Python

Giờ doanh nghiệp nào cũng muốn tự động hoá công việc hiện tại (Trừ những doanh nghiệp chuẩn bị phá sản). Vậy các ông chủ luôn sẵn sàng tăng lương cho nhân viên có những dự án tự động hoá doanh nghiệp của mình, và đó là bạn.