Kiến Thức Cần Khi Bắt Đầu Khoá Học

Khóa học lập trình Python cho Google Sheet này là hoàn toàn phù hợp cho người mới bắt đầu. Bạn không cần biết trước bất cứ điều gì về Python, vì tất cả điều này sẽ được dạy trong lớp học.