Không Luyên Thuyên Về Lý Thuyết - Không Sile Bài Giảng

GV không chém luyên thuyên lý thuyết. Bạn sẽ được thực hành ngay sau giờ học đầu tiên, Gv còn hướng dẫn bạn viết phần mềm theo ý tưởng của bạn để bạn nhanh chóng thấy được ứng dụng của của lập trình trong công việc. Vậy nên càng học lại càng hứng thú.