Học nhanh và ứng dùng liền

Bạn đã lớn tuổi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, dĩ nhiên bạn đã có những ý tưởng để viết phần mềm phục vụ công việc. Trong quá trình học bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn làm các project theo ý tưởng để phục vụ công việc, vừa làm vừa học, vướng tới đâu thì Google và nhận sự hỗ trợ của đội ngũ trợ giảng và giảng viên tới đó.

PXD