Hỗ Trợ 24/7 Qua Group Zalo

Giảng viên và đội ngũ hỗ trợ sẽ trả lời tất cả các vướng mắc của bạn 24/7. Ngoài ra còn hướng dẫn bạn viết ứng dụng phục vụ công việc của bạn hoặc doanh nghiệp của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu với những điều cơ bản và sau đó, bạn có thể chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn.