Đủ kiến thức để tự động hoá tất tần tật các tác vụ lặp đi lặp lại trong lĩnh vực xây dựng của bạn trong Excel

Các phần mềm lớn hiện nay không đáp ứng sự linh hoạt của bạn trong công việc. Thay vào đó bạn sẽ tự tạo phần mềm cho bạn bằng ngôn ngữ lập trình python, bạn chỉ cần mất 5 phút gõ code là có ngay phần mềm để phục vụ công việc rồi.