Bạn Nguyễn Long

"Em thấy khóa học này cực kỳ hữu ích trong việc tự động hóa các công việc tẻ nhạt và tốn thời gian tại nơi làm việc. Thầy rất biết cách chia nhỏ tài liệu theo cách dễ hiểu và cung cấp nhiều ví dụ thực tế để giúp em bắt đầu. Cảm ơn thầy một lần nữa nha".