Bạn Hoàng Quốc Phong

"Khoá học hướng đến việc đó là làm sao để ra được kết quả là một chương trình cụ thể phục vụ công việc một cách nhanh nhất, thầy không luyên thuyên hay chém gió về lý thuyết, cứ miễn sao ra được chương trình trước, sau đó tìm hiểu ngược lại lý thuyết sau, làm cho mình rất có hứng thú học, nhớ khoá học này mà mình đã học được sau 5 hay 6 lần bỏ cuộc ạ, cảm ơn a Nhuần rất nhiều".