Bạn Đỗ Văn Đạt

"Em đã tham gia nhiều khóa học lập trình python khác nhau trước đây, và sau đó e, đã bỏ cuộc nhiều lần. Nhờ khóa học này của thầy kết hợp với phương pháp học hợp lý (Đi vào trọng tâm, không lan man lý thuyết) mà em không bỏ cuộc nữa và theo đến cùng. Nó rất hữu ích và em rất vui vì em đã hoàn thành nó".